• Business Partner HRorganizer.com

  • Partner Cito Business Development HR

  • Competentiescans in- en doorstroom zorgsector

  • Onderzoek HR-beoordelingscyclus

  • Partners Artemis Laren advies en implementatie.

Projecten

'Pre-assessment' Capgemini verhoogt effectiviteit selectie én werving

Capgemini is met ruim 120.000 medewerkers, waarvan 6000 in Nederland, één van de grootste organisaties op het gebied van Consulting, Technology en Outsourcing. Van de Management Consultants en ICT Consultants wordt verwacht dat ze aantoonbaar toegevoegde waarde leveren voor grote nationale en internationale klanten, in diverse sectoren. 

Lees het artikel

Getrapte werving en selectie FrieslandCampina schept ruimte voor sterk persoonlijke benadering

Royal FrieslandCampina, eind 2008 ontstaan uit een fusie tussen Friesland Foods en Campina, wil een inspirerende en betrouwbare werkgever zijn voor haar bijna 20.000 medewerkers wereldwijd. Er is een voortdurende behoefte aan gemotiveerde en goed opgeleide mensen, zeker op het niveau van hoger opgeleiden, universitair geschoolden en toekomstige hogere leidinggevenden. Hoe kun je op een efficiënte maar tegelijkertijd persoonlijke manier uit een zo groot mogelijk aanbod aan 'potentials' de juiste kandidaten selecteren? FrieslandCampina heeft dit opgelost met een e-assessment, een tweetal Finale Selectiedagen en een speciaal ontwikkelde business case. 

Lees het artikel

Zorgspecifieke competentieset

HRorganizer heeft een versie die specifiek ingericht is voor en dóór de zorgsector. De zorgsector kent een aantal eigenschappen die een specifieke versie van HRorganizer rechtvaardigen. Met name de functietypering en de bijbehorende naamgeving en terminologie verschillen sterk van andere sectoren.

De zorgsector is momenteel al een belangrijke gebruiker van HRorganizer. Maarten Hack, directeur van HRorganizer: "Op basis van feedback uit organisaties werkzaam in Verpleging en Verzorging, Thuiszorg, Gehandicaptenzorg, Ziekenhuizen, GGZ instellingen en Welzijnsorganisaties én al bestaande initiatieven om tot eenduidige competentiesets te komen, hebben we in nauwe samenwerking met Stichting Zorg aan Zet een versie kunnen maken die rekening houdt met zorgspecifieke kenmerken en behoeftes. Hierbij is het essentieel dat het systeem de 'taal van de zorg' spreekt en daardoor makkelijk te gebruiken is door iedereen die in deze sector werkzaam is."

Lees het artikel

HRorganizer belangrijke bouwsteen voor leiderschap Arkin

Arkin, één van de grootste GGz-instellingen in Nederland, is stevig geworteld in de stad Amsterdam en wil actief bijdragen aan het oplossen van grootstedelijke problemen. Anny Hartstra, directeur Human Resources legt uit hoe Arkin op basis van een ambitieus en uniek leiderschapsprogramma de actuele uitdagingen van de zorgsector het hoofd biedt.

Lees het artikel

Zorginstellingen zetten e-assessment HRorganizer in als BBL-selectietool

Utrechtzorg biedt - als arbeidsmarktorganisatie voor zorg en welzijn in de provincie Utrecht - deelnemende instellingen de mogelijkheid om HRorganizer in te zetten als BBL-selectietool (Beroeps Begeleidende Leerweg). Met het (online) e-assessment wordt potentieel gemeten op per opleiding geselecteerde zorgspecifieke competenties. De rapportage biedt objectieve en gestandaardiseerde informatie voor de aannamebeslissing en inschatting van benodigde coaching tijdens het opleidingstraject. Amerpoort zet het e-assessment inmiddels ook in voor de interne talentenpool om ontwikkelingspotentieel bij medewerkers te bepalen. 
 

logo cnv vakcentrale

Eerste audits bij CNV Vakcentrale en WoonFriesland

Inmiddels zijn de eerste organisaties gestart met de Performance Cyclus Audit. Zo laten onder meer CNV Vakcentrale in Utrecht en woningcorporatie WoonFriesland in Grou hun beoordelingsprocessen doorlichten.

Lees het persbericht

Business Partner HRorganizer

Cito Performance Cyclus Audit

Netwerkpartners Artemis Laren